Griskultingar samt kycklingar till försäljning

Kommentera
 
Kycklingar finns nu återigen till försäljning!
 
De yngsta är fortfarande i behov av värmelampa, och är ej könssorterade, priset är 50 kr per st, och priset ökar med 5 kr per vecka och individ.
 
Har även ett fåtal könsbestämda (höns-)kycklingar, kläckta i mitten av juni månad, som nu ligger på 100 kr per st. Priset ökar med 5 kr per vecka och individ.
 
 
Dessa kycklingar är korsningar, Australorp, Araucana, Blomme och Kochin är de raser som är främst förekommande. Vissa är maskinkläckta, andra är naturruvade.
 
 
 
Griskultingar till salu!
 
 
 
 
 
Snart är denna härliga kull griskultingar färdiga för leverans, de är födda den 26/6 och i september månad är de stora nog att flytta hemifrån.
Fadern: Duroc/ Hampshire, modern: Linderödskorsning.
 
Fina, vackra och snabbt växande kultingar som går fint på elstängsel och är vana vid utomhuslivet.
 
Priset ligger på 900 kr per st. Vänligen observera att jag håller inga kultingar om inte handpenning (50%) erlagts.
 
 
 
 
På återseende! /cejasmatte